In de voorbije legislatuur (2015 - 2019) keurde de Vlaamse Regering  het Actieplan Flanders’ Care 2.0 goed. Zowel Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Innovatie, Economie, Internationaal Vlaanderen en Financiën zetten er overtuigd hun schouders onder. Hiermee wilden we innovaties die wereldwijd gestalte krijgen mee op de Vlaamse agenda zetten.

Eén van de bronnen waarmee rekening werd gehouden in het totstandkomen van het actieplan is de Roadshow Flanders'Care van 2015 waar een mix van ondernemers en zorgactoren in heel Vlaanderen op zoek ging naar de wijze waarop samenwerking mogelijk is en welk de randvoorwaarden zijn om dit te concretiseren.

Het Actieplan is opgevat als een rollend gebeuren. De rode draad doorheen het hele actieplan is consequent dezelfde, met als sleutelwoorden co-creatie en gedeeld eigenaarschap tussen overheid en stakeholders. 

Ontdek hieronder de actielijnen.

Zorg voor talent

De ambitie is om het talent in de zorgsector optimaal in te zetten en uit te bouwen. We moeten samen werk maken van werk in de zorgsector.

Lees meer

M-health

M-health is in volle opkomst en heeft de mogelijkheid om het zorglandschap te transformeren. Maar wat met kwaliteit, regelgeving en betaalbaarheid? 

Lees meer

Chronisch zorgmodel

De veroudering van de bevolking zorgt ervoor dat we geconfronteerd worden met een toenemende vraag naar chronische zorg. Dit vraagt om vernieuwde zorgmodellen.

Lees meer

Internationalisering

We hebben tot doel om de vooraanstaande positie van Vlaanderen op het vlak van gezondheidszorg internationaal te valoriseren.

Lees meer

Gegevensdeling in de zorg

In de evolutie naar nieuwe (levenslang) geïntegreerde zorgmodellen is het veilig registreren en delen van gegevens essentieel, zowel voor de gebruiker als voor de zorgprofessional.

Lees meer

Nieuwe samenwerkings- en businessmodellen

De zorg van morgen heeft andere organisatievormen nodig en een efficiëntere samenwerking tussen de zorgsector en de ondernemerswereld om op de toekomstige veranderingen te kunnen anticiperen.

Lees meer

Aandacht voor ethische uitdagingen

De ethische implicaties van bepaalde nieuwe technologieën en diensten blijven een belangrijk aandachtspunt voor alle stakeholders. Is alles wat technisch mogelijk is, ook wenselijk?

Lees meer

Assistieve technologie en hulpmiddelen

Het doel is om het zelfstandig functioneren (van ouderen en mensen met een beperking) te faciliteren met behulp van innovatieve, ondersteunende en gebruiksvriendelijke technologie, processen en hulpmiddelen.

Lees meer