Heb jij een bachelor- of masterproef geschreven in het academiejaar 2015-2016 met als thema Onlinehulp voor welzijn of gezondheid? Dien nu in en maak kans op de tweede Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

In 2016 zal Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, voor de tweede keer een Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp uitreiken. Met de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp willen we het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen stimuleren.

Het doel van deze Vlaamse scriptieprijs onlinehulp is drieledig:

  • Het stimuleren van ontwikkeling van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. Met name: het stimuleren van studenten in het hoger onderwijs om onlinehulp als thema in hun bachelor- of masterproef uit te werken. Omdat online communiceren essentieel deel uitmaakt van hun leefstijl is het zowel voor henzelf als voor de welzijns- en zorgsector wenselijk dat hun professionele betrokkenheid bij en hun inzichten in de toekomst van onlinehulpverlening geactiveerd worden.
  • Het bundelen van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. Vele (vaak degelijke) bachelor- en masterproeven blijven ‘verborgen’ in de mediatheken van de opleidingen. Het bundelen van deze knowhow kan én inspirerend zijn voor het werkveld én een database vormen waarop anderen zich kunnen inspireren voor verder onderzoek of ontwikkeling van onlinehulp;
  • Het verspreiden van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. Via deze Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp willen we deze knowhow verspreiden naar het werkveld en de opleidingen.

Alle onderwerpen die te maken hebben met onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid komen in aanmerking (voor zover ze vallen binnen de definitie en werkveldsector die verder omschreven worden). Enkele voorbeelden: het inzetten in hulp- en zorgcommunicatie van chat, e-mail, sociale media, gaming, dagboeken, therapeutische hulpverlening, outreaching, blended hulp. Mogelijke thema’s kunnen onder ander andere zijn:  professioneel werken met onlinehulptoepassingen, methodiek van onlinehulp, privacy, organisatie en implementatie, technologie, evaluatie, draagvlakonderzoek, haalbaarheidsstudie, financiering, de rol van en de samenwerking tussen de overheid, het middenveld, de koepels, de federaties en commerciële spelers bij het ontwikkelen van onlinehulp voor welzijn en gezondheid.

Bestuursniveau: 
Vlaamse overheid
Status: 
Student
Aangeboden door: 
Dep WVG
Telefoon: 
02 553 33 68