Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen.

Voor een derde keer wordt vanuit Flanders’ Care 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid' met als doelgroep volwassenen. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, deze legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Blended hulp, doordacht combineren van online en face-to-face

Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. Via een budgettool, een onlinedagboek of een andere ondersteunende tool kan de transfer tussen gesprekskamer en het dagelijks leven versterkt worden. Het is echter een uitdaging om een online tool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject.

Doelgroep

Het nieuwe onlinehulpaanbod moet zich expliciet richten op de doelgroep volwassenen. Dit wil zeggen dat het onlinehulpaanbod zich ofwel exclusief tot deze doelgroep richt ofwel dat deze doelgroep uitdrukkelijk deel uitmaakt van het onlinehulpaanbod.

Projectoproep

Deze oproep streeft drie doelstellingen na:

  1. Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
  2. Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen;
  3. Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod.

Raadpleeg de documenten:

De uiterste datum van indienen is 28 september 2018 om 12 uur 's middags

Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Indienen gebeurt elektronisch via onderstaand formulier.

Bestuursniveau: 
Vlaamse overheid
Status: 
Zorgactor
Aangeboden door: 
Dep WVG

Contact:

Loes
Houthuys
Telefoon: 
02 553 33 68