Flanders' Care is een programma waar verschillende entiteiten en organisaties aan meewerken.

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Agentschap Zorg en Gezondheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud.

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Vlaanderen laten evolueren tot een van de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in de wereld. Dat blijft het belangrijkste doel van departement Economie, Wetenschap & Innovatie.

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bouwt mee aan het beleid van de Vlaamse overheid, dat zorg op maat op een doeltreffende manier realiseert.

Flanders Investment and Trade

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

Innovatiecentrum

De vijf Innovatiecentra in Vlaanderen vormen ieder een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven rond innovatie. Ze bieden individuele ondersteuning bij jouw innovatieproject.