Ondernemen in de zorgeconomie

In onze missie verbinden we ons ertoe om verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. Heel wat innovatieve ideeën van bedrijfsleiders met marktpotentieel in de zorgsector gaan verloren bij gebrek aan afstemming met of kennis over de zorg- en welzijnssector. Omgekeerd worden de zorgverleners geconfronteerd met vragen naar innovatieve oplossingen, maar vinden zij vaak de weg niet naar de ondernemerswereld. Essentieel is dus het verbinden van deze partijen om oplossingen op maat te verkrijgen die een meerwaarde bieden zowel op economisch vlak als op vlak van de kwaliteit van zorg. We hebben andere organisatievormen nodig en een efficiëntere samenwerking tussen de zorgsector en de ondernemerswereld om op de toekomstige veranderingen te kunnen anticiperen.

Ondersteuning

Eén van de prioriteiten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het bevorderen van ondernemerschap. Het agentschap werkt hiervoor onder andere samen met sterke partners die kmo’s kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname. VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid voor ondernemers, ook voor ondernemers binnen de zorgsector.

  • Starten met een bedrijf
  • Steun aan ondernemingen: Voorbeelden van subsidies zijn de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie, peterschapsprojecten, ...
  • DOKZ-databank: De Databank voor Ondernemers in de zorg, Kennisinstellingen en Zorgactoren brengt het zorgeconomische veld in Vlaanderen in kaart.
  • Toolboxkit Evidence Based Care: Werkt uw innovatief product of innovatieve dienst? Vind de onderzoeksmethode die bij uw project past met de toolboxkit.

Europese subsidiekanalen:

  • European Entreprise Network Vlaanderen biedt u één aanspreekpunt waar u in uw zoektocht naar (Europese) partners, ideeën, oplossingen tijd kan sparen en effectief geholpen wordt.
  • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken. Eén van de prioriteiten is innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren door onderzoek en ontwikkeling (onder meer op het gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel

Tel.: 0800 20 555
E-mail: info@vlaio.be