We lanceren een oproep 'incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het introduceren en implementeren van blended hulp' en maken hiervoor 100.000 euro vrij. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Blended hulp, doordacht combineren van online en face-to-face

Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Als online en offline contacten samen één hulpverleningstraject vormen, dan kunnen we spreken van ‘blended hulp’. Verschillende trajecten en combinatievormen zijn mogelijk. Een eerste contact via een anonieme chat kan uitgroeien tot een volwaardige begeleiding. Een onlinetool kan tijdens een begeleiding als extra ondersteuningsvorm ingezet worden. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. De mogelijkheden zijn legio.

Het is echter een uitdaging om een onlinetool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject. De introductie moet doordacht gebeuren. Er moet voldoende  aandacht ingebouwd worden voor het selecteren van een goede onlinetool en voor het opleiden en vormen van de medewerkers. De medewerkers moeten het gebruik van onlinehulp als een integraal onderdeel van hun werk zien.

Met deze incentive willen we organisaties een extra startimpuls bieden om blended hulp te introduceren. De incentive bestaat uit drie luiken: een financiële ondersteuning (max. 20.000 euro per project), een begeleidingsaanbod op maat van het project en een intervisietraject. We werken samen met het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Steunpunt Geestelijk Gezondheid om de projecten te ondersteunen.