Agoria organiseert voor de 7de keer op rij de e-Health Awards. De Agoria e-Health Awards worden uitgereikt ter bekroning van de beste ICT-projecten in de gezondheidssector die worden gerealiseerd in openbare instellingen, zorginstellingen en -organisaties, verzekeringsinstellingen of bij eender welke andere zorgverstrekker en die tegelijk bijdragen aan administratieve vereenvoudiging, verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en van de systemen en processen en blijk geven van innovatie en aandacht voor samenwerking.

De uitreiking gaat door op donderdag 1 juni 2017 in het Koloniënpaleis in Tervuren.

Er zijn 5 awards:

  1. E-Health Award voor het beste innovatieproject (op het vlak van dienstverlening aan de patiënt ('patient care'), responsabilisering van de patiënt of ondersteuning van de medische praktijk)
  2. E-Health Award voor beste project dat de kwaliteit van systemen verbetert en processen optimaliseert
  3. E-Health Award voor grootste return (medische return, return voor de gebruiker, ROI ...)
  4. E-Health Award voor het beste mobile health project
  5. Beste e-Health-project

HOE DIENT U EEN PROJECT IN?

Deelnemingsaanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 maart 2017 tot 12u worden ingediend, uitsluitend met het formulier dat op de website www.ehealthawards.be beschikbaar is.

Nadat de indieningsperiode is afgesloten, zullen de projecten die in aanmerking komen worden voorgelegd aan een jury. Aan de betrokken deelnemers zal ook worden gevraagd om hun project aan de jury voor te stellen in de vorm van een pitch (live of d.m.v. een video). De datum daarvoor is vastgelegd op woensdag 19 april 2017.

DENKT U DAT UW PROJECT KANS MAAKT?

Wil u dat ook graag aan de buitenwereld laten zien? Doe dan zeker mee en moedig uw collega's en/of uw medewerkers aan hun kandidatuur in te dienen voor de Agoria e-Health Awards 2017.  Zend uw kandidatuur voor vrijdag 31 maart 2017 - 12u!