ESF Vlaanderen lanceert twee oproepen: Anders organiseren SALK en Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK. Deze oproepen passen binnen het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en staan enkel open voor organisaties uit de Limburgse zorgsector.

Het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) heeft als één van de kerndoelstellingen het behalen van een globale werkzaamheidsgraad van 76% tegen 2020. Eén van de mogelijke manieren om de werkzaamheidsgraad te verhogen is het inzetten op het verbeteren van de werkbaarheid van werknemers in ondernemingen. Deze oproepen kaderen tevens in het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat of kortweg SALK. Het SALK-plan is een plan van de Vlaamse regering van 16 juli 2013 dat de economie van de Belgische provincie Limburg moet hervormen en opnieuw concurrerend maken.

  • Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK: Met projecten binnen deze oproep willen ze de werkbaarheid van jobs van werknemers binnen de Limurgse zorgsector verbeteren door het uitwerken van systemen en processen ter ondersteuning van het strategisch loopbaanbeleid binnen een onderneming. De focus ligt hierbij op het opzetten van een strategisch loopbaan- en competentiebeleid en het stimuleren van een cultuuromslag inzake leidinggeven.
  • Anders organiseren SALK: Met projecten binnen deze oproep willen ze de werkbaarheid van jobs van werknemers binnen de Limburgse zorgsector verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te stimuleren.

Voor de oproepen ‘Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid’ en ‘Anders organiseren’ samen is een budget voorzien van 1.000.000 euro ESF. Beide oproepen staan open van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2016 middernacht. Goedgekeurde projecten gaan van start op 01/01/2017.

Op 26 augustus en 7 september zijn er infosessies gepland in het VAC in Hasselt.