In september worden zes toetsingsavonden georganiseerd over de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

In het najaar van 2015 gaf Minister Vandeurzen het startschot voor een voorbereidingstraject rond de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Dit voorbereidingstraject mondt in februari 2017 uit in een conferentie. Om rond deze reorganisatie gedragen voorstellen te formuleren, werden zes werkgroepen in het leven geroepen: ‘Modellen van integrale zorg’, ‘Personen met een zorgbehoefte centraal’, ‘Taakstelling en structuurintegratie’, ‘Geografische afbakening van de zorgregio’s’, ‘Kwaliteit en gegevensdeling’ en ‘Innovatie en ondernemerschap’. In deze werkgroepen waren alle belanghebbende actoren vertegenwoordigd.

Na een intensief voorjaar hebben ondertussen alle werkgroepen hun tussentijdse voorstellen afgerond. Op basis van deze zes tussentijdse versies wordt op dit moment een geconsolideerde en geïntegreerde tekst voorbereid. Deze tekst zal u in de loop van de zomer bezorgd worden en vormt het voorwerp van toetsing aan het brede werkveld van betrokken actoren in de eerste en de tweede lijn.

Om deze toetsing met het brede werkveld praktisch te organiseren zal één toetsingsavond per provincie voorzien worden. Iedereen is welkom op deze provinciale toetsingsavond. De toetsingsavond gaat telkens door van 19.30u tot 21.30u.

Tijdens deze toetsingsavond worden allereerst de belangrijkste krijtlijnen toegelicht, waarna er ruimte zal voorzien worden voor vragen en opmerkingen. De feedback die tijdens deze provinciale toetsingsavonden wordt verzameld zal teruggekoppeld worden naar de betreffende werkgroepen in oktober en november. Het resultaat van deze terugkoppeling zal een eindrapport zijn per werkgroep.

Data en locaties

Er worden in totaal zes toetsingsavonden georganiseerd:

  • 7 september 2016 : 'Kabinet De Baets' (Sint-Lazaruslaan 10, Brussel)
  • 14 september 2016 : 'VAC Jacob Van Maerlant' (Koning Albert I-laan 1-2, Brugge)
  • 19 september 2016 : 'VAC Hendrik Van Veldeke' (Koningin Astridlaan 50, Hasselt)
  • 20 september 2016 : 'VAC Dirk Bouts' (Diestsepoort 6, Leuven)
  • 26 september 2016 : 'De Stroming' (Nationalestraat 111, Antwerpen)
  • 28 september 2016 : 'VAC Virginie Loveling' (Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent)

Inschrijven doet u via deze website.