De digitale evoluties geven uitgebreide mogelijkheden om informatie te delen. Ook in de welzijns- en gezondheidssectoren is dit niet meer weg te denken. Het delen van informatie moet op een veilige en accurate manier gebeuren, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

Tegen mei 2018 zal de welzijns- en gezondheidssector ook in orde moeten zijn met de Algemene Verordening rond Gegevensbescherming die het Europees kader vormt. De impact van deze evoluties op de welzijns- en gezondheidssectoren vormden het thema van deze studiedag.

Samen met Flanders’ Care, dat mee inzet op een veilige en accurate gegevensdeling binnen de welzijns- en zorgactoren, organiseerde het nieuwe Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) het symposium. Dit Agentschap heeft als doel om de samenwerking rond gegevensdeling in de welzijns- en zorgsectoren te bevorderen.

Programma en presentaties van de sprekers