Voor 2022-2023 lanceren we een oproep 'incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het implementeren van blended hulp'. We maken 160.000 euro vrij om organisaties hun project te laten realiseren. Voor een project kan maximaal 20.000 euro financiële steun gevraagd worden. De oproep kadert in de beleidsacties waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Hilde Crevits, onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Blended hulp, doordacht combineren van online en face-to-face

Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Als online en offline contacten samen één hulpverleningstraject vormen, dan kunnen we spreken van ‘blended hulp’. Verschillende trajecten en combinatievormen zijn mogelijk. De mogelijkheden zijn legio.

Het is echter een uitdaging om een onlinetool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject. De introductie moet doordacht gebeuren. Er moet voldoende  aandacht ingebouwd worden voor het selecteren van een goede onlinetool en het uitzetten van een implementatietraject. De medewerkers moeten het gebruik van onlinehulp als een integraal onderdeel van hun werk zien en dienen voldoende voorbereid, ondersteund en opgeleid te worden. Daarnaast dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de keuze, toegang en ondersteuning van (kwetsbare) cliënten bij het gebruik maken van onlinetools.

Projectoproep

Met deze incentive willen we organisaties een extra impuls bieden voor het implementeren van onlinehulptoepassingen in hun (offline) aanbod. Hierbij ligt de focus vooral op hoe blended hulp zo optimaal mogelijk en op duurzame en inclusieve wijze  geïmplementeerd kan worden in een organisatie, samenwerkingsverband of netwerk. De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 20.000 euro) en een begeleidingsaanbod op maat van het project. We werken hiervoor samen met het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen.

Indienen kan tot 5 september 2022 om 12 uur 's middags. 

Alle informatie over de oproep vind je hier.