De raadpleging loopt van 20 juli tot 12 oktober 2017. Het doel van deze raadpleging is om de behoefte aan en reikwijdte van beleidsmaatregelen te bepalen die de digitale vernieuwing in de gezondheidszorg bevorderen en de daarmee samenhangende uitdagingen voor de zorgstelsels moeten opvangen.

Met name is de Commissie geïnteresseerd in informatie over:

 • grensoverschrijdende toegang tot en portabiliteit van persoonlijke gezondheidsgegevens
 • het poolen van middelen (wetenschappelijke deskundigheid, dataverwerkingscapaciteit en geavanceerde digitale infrastructuur) ter bevordering van onderzoek, preventie, behandeling en gepersonaliseerde geneeskunde, in eerste instantie op drie gebieden:
 • zeldzame en complexe ziekten, ter vergemakkelijking van kennisoverdracht van laboratorium naar klinische omgeving
 • paraatheid voor epidemieën en opsporing binnen enkele dagen van besmettelijke ziekten die een risico vormen voor de hele EU
 • toepassing van reële gegevens voor geneesmiddelenbewaking en beoordeling van de effectiviteit van op de markt gebrachte producten
 • maatregelen om een brede acceptatie te stimuleren van digitale innovaties die een meer patiëntgerichte en geïntegreerde gezondheidszorg mogelijk maken, evenals feedback en interactie tussen patiënten en zorgverleners

De doelgroep van de raadpleging is:

 • Professionele zorgverleners en sociaal-werkers en organisaties
 • Fabrikanten en dienstverleners uit de sector digitale gezondheidszorgoplossingen (producten en diensten)
 • Exploitanten en gebruikers van digitale tools voor de gezondheidszorg
 • Gegevensmakelaars (data brokers)
 • Bedrijven die digitale producten en diensten voor de gezondheidszorg aanbieden
 • Overheidsinstanties (op nationaal, regionaal en lokaal niveau)
 • Organisaties uit het maatschappelijk middenveld
 • Onderzoekers en onderzoeksinstellingen
 • Patiëntenverenigingen
 • Beroepsverenigingen van gezondheidswerkers (en registers)
 • Aanbieders van gezondheids-, welzijns- en gemeenschapszorg
 • Ontwikkelaars in de sector digitale gezondheid, zorg en welzijn
 • Ziekenhuizen
 • Dienstensector en sector van het internet der dingen
 • Particulieren

Meer info en deelname: