Vlaanderen kiest resoluut voor gepersonaliseerde en digitale geneeskunde en zorgtechnologie. De oproepen TETRA en COOCK Zorg en Gezondheid zetten in op de implementatie van nieuwe technologieën en kennis in de zorgsector. De oproepen kaderen binnen het 'Impulsprogramma Innovatie in de zorg en gezondheid'.

Dit programma zorgt voor een kruisbestuiving tussen alle HealthTech spelers, en kent drie pijlers: 

  1. de academische kennis over medische technologieën in Vlaanderen uitbreiden, 
  2. bedrijven intensief betrekken bij onderzoeks- en innovatieprojecten via een nieuwe speerpuntcluster, 
  3. het implementeren van nieuwe technologieën in de Vlaamse zorgsector

De TETRA en COOCK oproepen zetten in op de derde pijler: nieuwe technologieën en kennis implementeren in de zorgsector.

De oproep TETRA en COOCK Zorg en Gezondheid staat nu open. Wil je een project indienen? Meld je dan vooraf aan. Aanmelden doe je door te mailen naar tetra@vlaio.be of coock@vlaio.be. Je kan ook een voorbespreking aanvragen. De uiterlijke aanmeldingsdatum is 26 oktober 2021 om 12u. De uiterste indieningsdatum (online) is 9 november 2021 om 12u

Voor deze oproep gelden enkele specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn toegelicht in de aanvraagtemplate TETRA en aanvraagtemplate COOCK

Wat is het TETRA-programma?

TETRA-projecten vertalen recent beschikbare kennis naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep Vlaamse ondernemingen (kmo's) en/of non-profitorganisaties. Er is daarnaast ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen en geïntegreerde opleidingen aan de universiteiten.

Wat is het COOCK-programma?

Het COOCK-programma valoriseert (basis)onderzoeksresultaten door de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen te versnellen. COOCK projecten zijn steeds opgebouwd uit twee onafhankelijke maar onderling verbonden delen. Het eerste deel is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreidingsactiviteiten om de onderzoeksresultaten over te dragen naar ondernemingen uit de doelgroep. Het tweede deel omvat de ondernemingsspecifieke projecten, die gericht zijn op de evaluatie, analyse en toepassing van die overgedragen technologie en/of kennis in een bedrijfsspecifieke context.

Meer informatie over de oproep, de voorbesprekingen en de aanvraagprocedure kan je terugvinden op vlaio.be/tetra en vlaio.be/coock