In augustus 2017 lanceerde Flanders' Care opnieuw de projectoproep onlinehulp met als thema: ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid – blended hulp’,  

16 dossiers waren ontvankelijk.

Op 17 november kwam de jury samen en koos volgende vijf projecten:

  • Online anoniem chatten en online zelfregulatie integreren in de huidige ondersteuning en begeleiding van de cliënt - hoofdindiener MFC De Hagewinde
  • Chathulp autisme - hoofdindiener Tanderuis
  • Blended hulpverlening als hefboom in het herstelgericht werken let druggebruikers - hoofdindiener Katarsis
  • Blended buddywerking voor interlandelijke en binnenlands geadopteerden - hoofdindiener Steunpunt Adoptie
  • Implementatie van het onlinedagboek op het psychiatrisch dagziekenhuis De Pendel in samenwerking met een langdurig mobiel behandelteam en Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - hoofdindiener PC Menen

Naast een financiële ondersteuning van 16.000 € krijgen de projecten begeleiding van het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online.