Innovatieve Overheidsopdracht

Op woensdag 27 september 2017 lanceert Programma Innovatieve Overheidsopdrachten een tweede oproep voor projectvoorstellen. Indienen kan tot vrijdag 1 december 2017.

De eerste oproep resulteerde in 18 voorstellen waarvan na advies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 12 projecten zullen starten. De goedgekeurde projecten zijn intussen bekend en terug te vinden op de website van PIO via volgende link: http://www.ewi-vlaanderen.be/home-innovatieve-overheidsopdrachten/lopende-projecten

De basisprincipes van de nieuwe oproep zijn dezelfde als deze van de eerste:

  • De oproep richt zich tot alle organisaties uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteren onder de wet op de overheidsopdrachten.
  • De projectvoorstellen die in aanmerking komen zijn initiatieven gericht op de validering of de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die invulling geven aan specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector.
  • Projectvoorstellen met een voldoende relevantie en potentiële innovatie impact, kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering vanuit het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

Op maandag 16 oktober 2017 om 13u30 is er een infosessie over deze nieuwe oproep in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, Brussel.