Op 21 juni 2016 organiseerde Zorg en Gezondheid in samenwerking met de koepels voor de ouderenzorg (het eWZC-consortium) de communicatiedag van het eWZC-programma. Tijdens deze communicatiedag werd een stand van zaken gegeven en ook de uitdagingen voor de toekomst geschetst.

Het eWZC-programma is een initiatief waarbij koepels, softwareleveranciers en overheid samenwerken voor een verdere informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra. Het objectief van eWZC is om vooruitgang te realiseren in de vier onderstaande domeinen. In dit kader waren vijf projecten geselecteerd die deze domeinen afdekken. De projecten bestonden uit een samenwerking tussen woonzorgcentra en softwareleveranciers, projectafhankelijk werden ook apothekers, artsen, ziekenhuizen en sociale diensten betrokken.

De domeinen:

  • Transmurale zorg: de informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers.
  • Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het woonzorgcentrum.
  • Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen.
  • Apotheek: informatiseren van het intern medicatieproces (voorschrijven – bewaren – distribueren – toedienen)

Dit communicatiemoment vond plaats naar aanleiding van de oplevering van de pilootprojecten van het eWZC-programma. De pilootprojecten vormden, samen met uitgebreide bevragingen van de sector en stakeholders, de basis voor een actieplan met de beleidsprioriteiten voor de komende jaren: het invoeren van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument, de informatie-uitwisseling over medicatie, communicatie tussen voorzieningen, informatieveiligheid en administratieve vereenvoudiging.

Alle presentaties zijn hier terug te vinden.