De Europese Commissie identificeerde, in het kader van de activiteiten van het Clearing House, het vraag en aanbod platform ‘Care & Industry together against CORONA!’, als best practice.

Dit Europees platform, opgezet door Flanders’ Care in samenwerking met de Sector Group Healthcare van het Enterprise Europe Network (E.E.N.), wil door een snelle en efficiënte afstemming van vraag en aanbod, bijdragen tot een betere samenwerking tussen de industrie en de zorg- en welzijnssector. Het platform telt inmiddels om en bij de 600 gevalideerde deelnemers die onderling meer dan 1.200 opportuniteiten matchen en is actief in 37 landen over 3 continenten. 155 E.E.N. collega’s valideren en ondersteunen de deelnemers zodat het platform betrouwbare en veilige contacten mogelijk maakt.

Op uitnodiging van Clearing House stelde Lieve Apers op 19 mei 2020 het platform voor. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de wijze waarop profielen in de diepte worden gescreend zodat de kwaliteit voor dit langer lopend platform kan gegarandeerd worden.

Link naar het platform: Care & Industry together against CORONA