Flanders' Care is het project binnen de Vlaamse overheid waar verschillende beleidsdomein samenwerken om de juiste innovatie binnen de zorg bij de juiste persoon te brengen. Enkele jaren geleden zagen verschillende bedrijven en ondernemers de zorgsector als een belangrijke afzetmarkt, maar de nodige afstemming met de zorgwereld ontbrak. Onder meer door de oprichting van Flanders' Care zijn de zorgsector en ondernemingen met elkaar in gesprek gegaan. In een latere fase werden ook de onderzoekscentra en de patiëntenorganisaties betrokken. De samenwerking van deze 4 actoren wordt de QuadrupleHelix genoemd en voor het opzetten van deze samenwerking werd Flanders' Care vorige week bekroond tot refentiesite binnen Europa.

Voor de reference sites hanteert de Europese Commissie een sterren classificatiesysteem dat de voortgang van het niveau van innovatie, acceptatie, implementatie en schaalbaarheid weerspiegelt. Flanders’ Care ontving het maximum aantal van vier sterren en voldeed daarmee aan alle criteria. Deze waardering is een afspiegeling van de maturiteit van het Flanders’ Care ecosysteem dat hiermee als voorbeeld geldt voor andere Europese initiatieven. "Flanders' Care is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. We hebben ingezet op de ondersteuning en het opzetten van unieke en nieuwe samenwerkingsmodellen tussen zorg en industrie en zijn dan ook blij dat al deze inspanningen vruchten afwerpen", zegt Carine Boonen, coördinator van Flanders' Care.

De lijst van de overige organisaties die de Reference Site – status ontvingen, vind je hier