Vandaag staan er over meer dan 5,89 miljoen mensen medische gegevens in Vitalink. In december 2015 waren er dat nog 2,8 miljoen. Vitalink, het Vlaamse systeem voor het veilig en eenvoudig delen van digitale patiëntengegevens, vindt ook steeds grotere ingang bij de zorgverleners. In november 2016 maakten 4.665 artsen gebruik van Vitalink. Eind 2015 waren er dat nog 2.578. Met de Patient Health Viewer die de ziekenfondsen online ter beschikking stellen, hebben dus meer en meer patiënten toegang tot hun gezondheidsgegevens in Vitalink.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het voordeel aan Vitalink is dat verschillende zorgverleners – de huisarts, de thuisverpleger of de dokter in het ziekenhuis – toegang hebben tot de medische gegevens van deze mensen, als die daarvoor toestemming hebben gegeven.. Dat wil zeggen dat een zorgverlener die naast de vertrouwde arts medische verzorging biedt, Vitalink kan raadplegen en meteen zicht krijgt op de medicatie of aandoeningen van de persoon die hij behandelt. Hoe meer gegevens in dit systeem zitten, hoe efficiënter de behandelingen kunnen verlopen.”

Niet alleen is er een constante stijging van het aantal huisartsen vast te stellen die met Vitalink werken, ook het aantal apotheken neemt toe.

Van bevolkingsonderzoeken over vaccinaties tot medicatieschema’s

Via Vitalink worden vier soorten gegevens bijgehouden: informatie over bevolkingsonderzoeken, vaccinaties, medicatieschema’s en beknopte medische dossiers. De opvallende stijging van het aantal gegevens en aantal mensen met gegevens op Vitalink, heeft verschillende verklaringen. In 2016 werden de gegevens over bevolkingsonderzoeken van meer dan 3 miljoen mensen voor het eerst toegevoegd. Ook gegevens over reisvaccinaties zijn toegevoegd.

Dat steeds meer zorgverleners Vitalink gebruiken, draagt er ook toe bij dat er meer gegevens worden gedeeld.  Het aantal beknopte medische dossiers (Sumehrs), dat is een digitale samenvatting van de belangrijkste medische gegevens van een persoon die tussen artsen wordt gedeeld, neemt bijvoorbeeld sterk toe. In november hadden bijna 823.000 mensen dergelijk beknopt medisch dossier in Vitalink. Een jaar geleden waren er dat maar 231.166.

Al deze gegevens worden ook wel degelijk gebruikt. In november alleen werd de informatie op Vitalink 1,6 miljoen keer geraadpleegd.