Flanders’ Care en U-Sentric organiseerden in 2021 een Roadshow waarbij we onze stakeholders, personen met een zorg- en/of welzijnsnood en hun omgeving, zorg- en welzijnsactoren, ondernemerswereld en kennisinstellingen, samen te laten nadenken over de uitdagingen maar ook over de mogelijke oplossingen om drempels voor de implementatie van innovatie weg te werken.

Lees hier

 van U-Sentric met aanbevelingen voor het beleid én voor de stakeholders.