Met de publicatie van de aanstelling van de nieuwe leden in het Belgisch Staatsblad werd de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) een toezichthoudende autoriteit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze heeft daarmee dezelfde taken en bevoegdheden als de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, maar voor de Vlaamse bestuursinstanties.

Alle nieuwe bepalingen in het e-Govdecreet treden nu ook in werking. Alle Vlaamse bestuursinstanties moeten zich voor alles wat de AVG betreft in principe enkel tot de VTC wenden. Dat geldt ook voor burgers die vragen hebben over de naleving van de AVG door Vlaamse bestuursinstanties.