Het thema van de AAL call in 2017 is: Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults. Noteer ook alvast 6 maart 2017 in uw agenda voor de informatiedag in Brussel. Tijdens zo'n informatiedag kan u uw project voorstellen aan het publiek.

Het doel van deze oproep is om multidisciplinaire, innovatieve en transnationale samenwerkingsprojecten te ondersteunen. Het voorstel moet aantonen dat er een duidelijke route is naar de markt en dat er toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor de verschillende eindgebruikers.

De uitdaging van de oproep is tweeledig:

  1. Eén uitdaging ligt in het ontwikkelen van pakketten die oplossingen bij verschillende vragen/behoeftes integreren. Omdat burgers hun wensen, ambities en behoeften evolueren in de tijd, moeten de paketten voldoende flexibel en met een verscheidenheid aan onderdelen worden ontworpen om te voldoen aan diverse individuele situaties. Eindgebruikers verwachten dat de voorgestelde oplossingen betaalbaar, gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar zijn. Pakketten moeten ook worden gebaseerd op bestaande en/of open platformen.
  2. Een andere uitdaging ligt in het uitgebreid testen en evalueren van pakketten om zo zinvolle en significante resultaten op te kunnen leveren.

De deadline is 24 mei. All informatie over de oproep vindt u hier.

Het programma AAL -  Active and Assisted Living - wil de levenskwaliteit van de ouderen verhogen door het inzetten van ICT. Het programma stimuleert de ontwikkeling van innovatieve ICT producten, diensten en systemen gericht op het ondersteunen van ouderen thuis, in de maatschappij en op werk.