Waarom?

De zorg van morgen heeft andere organisatievormen nodig om op de toekomstige veranderingen en uitdagingen te kunnen anticiperen. Oplossingen en opportuniteiten liggen dan zeker ook in het uitbouwen van een efficiƫntere samenwerking tussen de zorgsector en de ondernemerswereld.

Wat doen we?

In de verschillende beleidsdomeinen worden momenteel diverse samenwerkingsmodellen uitgewerkt, onder meer in de projecten van het Nieuw Industrieel Beleid Zorgeconomie (NIBZ), in het Nano4Health Project, in de Demonstratieprojecten, in de Proeftuinen Zorginnovatie, rond Vitalink, in de voorbereiding van de Eerstelijnsconferentie en in het onderzoeksproject Cortexs. Een werkgroep zal de verschillende initiatieven bundelen en inzetten op het dissemineren van de verworven kennis.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de vraag naar regelluwte om bepaalde sporen uit te testen op het terrein. In afwachting van een definitief juridisch kader voor regelluwte wordt er geopteerd om in de praktijk pragmatisch te werk te gaan door de juiste expertise samen te brengen in functie van specifieke vragen rond regelluwte.