Maak kennis met inspirerende projecten die het Flanders' Care label dragen. 

Het doel van het Flanders’ Care label is om een netwerk te visualiseren van organisaties die actief zijn met betrekking tot innovatie en ondernemerschap in de zorg met de ambitie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Op deze manier kan het Flanders’ Care verhaal verder inspireren.

Projecten

Om geïntegreerde zorg te kunnen aanbieden aan de cliënt, dienen er ketensamenwerkingen of een ‘keten van zorg’ opgezet te worden. Met het project ‘Zorgketens’ wordt hieraan tegemoet gekomen en ingespeeld op de hervormingen die op dit moment volop gaande zijn.

Met ONLINE buurten willen we finaal de levenskwaliteit van thuiswonende ouderen aanzienlijk verbeteren. Vanuit de insteek van buurtgerichte (ouderen)zorg en digitale communicatie in de zorg experimenteert de proeftuin ONLINE buurten met (het digitaal communicatie- en dienstenplatform) Cubigo als digitale tool in zorg & welzijn en zet ONLINE buurten diverse vernieuwende buurtgerichte zorg- en welzijnspraktijken op.

Het maken van patiënt-specifieke op maat gemaakte hulpmiddelen zoals functionele of orthopedische zolen, enkel-voetorthesen, prothesen en korsetten gaat steeds gepaard met een maatname, een designfase en een productiefase. Hiervoor kunnen uiteenlopende technieken gebruikt worden.  Voor de maatname kan bijvoorbeeld gips, was, blauwdruk, schuimdoos, 2D-scannen of 3D-scannen gebruikt worden. Na correctie kan daarna de productie gebeuren door het handmatig vormen van onder andere thermoplastische materialen, composietmaterialen,  metalen onderdelen of het frezen en 3D-printen.

Begin juni 2014 werd Woonzorgweb.be gelanceerd. Het is het online platform waar ouderen (en kinderen van ouderen) op een eenvoudige manier kunnen zien welke woonzorcentra en serviceflats complexen er in hun buurt bestaan (focus op Vlaanderen en Brussel).

Pagina's