Stel je vraag aan VLAIO - Team Bedrijfstrajecten!

Het Team Bedrijfstrajecten biedt individuele ondersteuning bij innovatieprojecten van ondernemers en zorgorganisaties. Zij zetten je op weg om je innovatief idee uit te werken tot een succesvol product en/of dienst, steeds praktisch en op maat van de organisatie.  Dat doen ze in de eerste plaats door je te begeleiden naar geld voor innovaties, naar de juiste kennis en mogelijke partners.

 • Heb je een vraag? Contacteer vrijblijvend de adviseurs. Zij richten zich specifiek op innovatie in de zorg, ook bij zorgorganisaties.
 • Wil je weten hoe innovatief jouw zorgorganisatie is en hoe jij scoort t.o.v. andere voorzieningen uit dezelfde sector? Doe dan zelf de test via het Innovatiekompas voor de zorg.

Meer info:

Wat is innovatie?

Innovatie definiëren we als het tot stand brengen van een nieuw of vernieuwend product, proces of dienst. Een innovatie moet daarbij een antwoord bieden op vastgestelde noden en behoeften tegen een maatschappelijk en organisatorisch aanvaardbare kost. Het doel is het creëren van meer welzijn voor de gebruiker, maar eigenlijk voor alle actoren in het proces. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren, moet het uitgangspunt vormen. 

De vernieuwing kan zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. We onderscheiden verschillende soorten innovaties:

 • Productinnovatie
 • Procesinnovatie
 • Diensteninnovatie

Cruciaal daarbij is het op gang brengen van een kruisbestuiving tussen de kennisinstellingen, ondernemers, zorgsector en patiënten(organisaties). Als overheid willen wij daarbij de facilitator zijn. Het verbinden van al deze betrokken partijen is immers essentieel om duurzame oplossingen te verkrijgen op maat van de gebruiker. Op die manier ontstaat een meerwaarde voor iedereen. Hoe beter deze partijen op elkaar inspelen, hoe meer kans op duurzame, cliëntgerichte innovatie.

Financiële steunmaatregelen

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen voorziet verschillende ondersteuningsmogelijkheden op vlak van innovatie:

 • O&O-bedrijfsprojecten
 • Kmo-innovatieprojecten
 • Kmo-haalbaarheidsstudies
 • Innovatiemandaten
 • Baekeland-mandaten
 • TETRA: Technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs
 • VIS-trajecten
 • Groeisubsidie
 • ...

In Vlaanderen zijn er nog andere ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve (zorg)bedrijven:

Europese subsidiekanalen:

 • AAL-programma: AAL (Active Assisted Living) is een Europees Joint Programme. Het 'AAL joint programme' is een onderzoeksprogramma dat projecten steunt die innovatieve ICT-gebaseerde oplossingen biedt voor oudere personen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is de nationale vertegenwoordiger voor België.
 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken. Eén van de prioriteiten is innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren door onderzoek en ontwikkeling (onder meer op het gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).
 • Horizon 2020, het Europese raamwerk voor onderzoek en innovatie.
 • EIT Health bevordert ondernemerschap en innovatie op vlak van 'healthy living' en 'active ageing'.
 • Financiering in kader van oproepen: bv Crosscare is een Interreg-project dat 8 organisaties uit Vlaanderen en Nederland verbindt. Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. Ze bieden praktische steun via zorgproeftuinen de zogenaamde ‘Living Labs’ en bieden kansen om je markt te vergroten.
 • ...

Contact Team Bedrijfstrajecten VLAIO

Regio Limburg, Vlaams-Brabant & Antwerpen:

Kristine Debruyne

Tel: 016 31 10 83

GSM: 0499 585 367

E-mail: kristine.debruyne@vlaio.be

VAC Dirk Bouts

Diestsepoort 6 bus 32

3000 Leuven

Regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen & Antwerpen:

Kim Smets

Tel: 09 276 19 78

GSM: 0473 64 91 15

E-mail: kim.smets@vlaio.be

VAC Virginie Loveling

Koningin Maria Hendrikaplein 70 PB31

9000 Gent