Wat is innovatie?

Innovatie definiëren we als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst. Een innovatie moet daarbij een antwoord bieden op vastgestelde noden en behoeften tegen een maatschappelijk en organisatorisch aanvaardbare kost. Het doel is het creëren van meer welzijn voor de gebruiker, maar eigenlijk voor alle actoren in het proces. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren moet het uitgangspunt vormen. 

De vernieuwing kan zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. We onderscheiden verschillende soorten innovaties:

 • Productinnovatie
 • Procesinnovatie
 • Technologische innovatie
 • ...

Cruciaal daarbij is het op gang brengen van een kruisbestuiving tussen de kennisinstellingen, ondernemers, zorgsector en patiëntenorganisaties. Als overheid willen wij daarbij de facilitator zijn. Het verbinden van al deze betrokken partijen is immers cruciaal om duurzame oplossingen te verkrijgen op maat van de gebruiker. Enkel zo zal er meerwaarde gecreëerd worden voor iedereen. Hoe beter deze partijen op elkaar inspelen, hoe meer kans op duurzame, cliëntgerichte innovatie.

Ondersteuning

Financiële steunmaatregelen

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen voorziet verschillende ondersteuningsmogelijkheden op vlak van innovatie:

 • O&O-bedrijfsprojecten
 • Kmo-innovatieprojecten
 • Kmo-haalbaarheidsstudies
 • Innovatiemandaten
 • Baekeland-mandaten
 • TETRA: Technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs
 • VIS-trajecten
 • Groeisubsidie
 • ...

In Vlaanderen zijn er nog andere ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve (zorg)bedrijven:

Europese subsidiekanalen:

 • AAL-programma: AAL (Active Assisted Living) is een Europees Joint Programme. Het 'AAL joint programme' is een onderzoeksprogramma dat projecten steunt die innovatieve ICT-gebaseerde oplossingen biedt voor oudere personen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is de nationale vertegenwoordiger voor België.
 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken. Eén van de prioriteiten is innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren door onderzoek en ontwikkeling (onder meer op het gebied van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).
 • Horizon 2020, het Europese raamwerk voor onderzoek en innovatie.
 • EIT Health bevordert ondernemerschap en innovatie op vlak van 'healthy living' en 'active ageing'.
 • Crosscare is een Interreg-project dat 8 organisaties uit Vlaanderen en Nederland verbindt. Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. Ze bieden praktische steun via zorgproeftuinsettings of ‘Living Labs’ en bieden kansen om je markt te vergroten.
 • ...

Advies & begeleiding

De vijf Innovatiecentra in Vlaanderen willen innovatie aanmoedigen bij bedrijven en ondernemers en dit in elke provincie. Het Innovatiecentrum kan samen met de ondernemer bekijken welke steunmaatregelen best aansluiten bij zijn/haar project en de ondernemer steunen in het hele traject d.m.v. begeleiding op maat en het aanreiken van kennis en partners. Twee zorgadviseurs richten zich specifiek op innovatie in de zorg, ook bij zorgorganisaties.

Contact Zorgadviseurs Innovatiecentrum

Regio Limburg, Vlaams-Brabant & Antwerpen:

Kristine Debruyne
Tel: 016 31 10 83
GSM: 0499 585 367
E-mail: kristine.debruyne@innovatiecentrum.be

VAC Dirk Bouts
Diestsepoort 6 bus 32
3000 Leuven

Regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen & Antwerpen:

Kim Smets
Tel: 09 276 19 78
GSM: 0473 64 91 15
E-mail: kim.smets@innovatiecentrum.be

VAC Virginie Loveling
Koningin Maria Hendrikaplein 70 PB31
9000 Gent