De digitale evoluties geven uitgebreide mogelijkheden om informatie te delen. Ook in de welzijns- en gezondheidssectoren is dit niet meer weg te denken. Het delen van informatie moet op een veilige en accurate manier gebeuren, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

Tegen mei 2018 zal de welzijns- en gezondheidssector ook in orde moeten zijn met de Algemene Verordening rond Gegevensbescherming die het Europees kader vormt. De impact van deze evoluties op de welzijns- en gezondheidssectoren vormen het thema van deze studiedag.

Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg heeft als doel om de samenwerking rond gegevensdeling in de welzijns- en zorgsectoren te bevorderen. Ook Flanders’ Care zet mee in op een veilige en accurate gegevensdeling binnen de welzijns- en zorgactoren. Flanders’ Care en het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg nodigen u graag uit op dit colloquium.

Programma

 • 12.00 u.: Onthaal & netwerklunch
 • 13.00 u.: Welkomstwoord - Carine Boonen, Coördinator Flanders’ Care
 • 13.10 u.: Voorstelling Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg - Karine Moykens, Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 13.30 u.: Impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Vlaanderen/België - Willem Debeuckelaere, voorzitter privacycommissie
 • 14.00 u.: Impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de welzijns- en zorgsectoren - Dirk De Bot, DPS4U
 • 14.30u.: Vragen uit de zaal
 • 15.00 u.: Pauze
 • 15.30 u.: Voorstelling van verschillende concrete projecten - Vitalink, kinddossier, eYouth, MijnVAPH
 • 16.15 u.: Stakeholders aan het woord: debat over veilige gegevensdeling in de welzijns- en zorgsectoren in Vlaanderen binnen een veranderende Europese context
 • 17.00 u.: Slotwoord - Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 17.15 u.: Netwerkreceptie

Inschrijven kan tot 20 april 2017 via het formulier onderaan deze pagina.

Deelnemen is kosteloos, maar wie zonder verwittigen afwezig blijft, zal een administratiekost van 50 euro aangerekend worden.

Datum: 
8 mei 2017 -
12:00 tot 18:00
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Hertogsstraat 1
1000 Brussel
België
Organisatie: 
Vlaamse overheid