Waarom?

Het doel is om het zelfstandig functioneren (van ouderen en mensen met een beperking) te faciliteren met behulp van innovatieve, ondersteunende en gebruiksvriendelijke technologie, processen en hulpmiddelen. Wat zijn hierin de uitdagingen?

Wat doen we?

In het kader van de overheveling van de mobiliteitshulpmiddelen naar Vlaanderen in 2019, werkt het agentschap Zorg & Gezondheid een vernieuwd hulpmiddelenbeleid uit binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Flanders’ Care volgt het dossier op met aandacht voor innovatie. Op 18/11/2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen goed. De nadruk ligt op:

  • Leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelen;
  • Hergebruik, met specifieke aandacht voor snel degeneratieve aandoeningen;
  • Eén loket, één aanvraag;
  • Gebruiker centraal;
  • Aandacht voor innovatieve producten.