De toekomstige aanpak voor Flanders' Care wordt momenteel bekeken, o.a. in het licht van de fusie tussen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierdoor worden momenteel geen nieuwe initiatieven en acties opgestart (behalve de acties rond de Incentives projecten Onlinehulp).

Flanders' Care is het programma van de Vlaamse overheid dat inzet op innoveren en ondernemen in zorg met als missie "op aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren."

U wilt
innoveren

Lees meer

U bent
ondernemer

Lees meer

U bent
zorgactor

Lees meer

U onderneemt
internationaal

Lees meer

Nieuws

Voor een vijfde keer werd er vanuit Flanders’ Care 160.000 euro vrijgemaakt voor een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid' met als focus het implementeren van blended hulp. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, onlinehulp deze legislatuur een duw in de rug wil geven.

Op 25 april werd de oproep TETRA Zorg en Gezondheid gelanceerd. Deze oproep staat open voor onderzoeksgroepen van Vlaamse hogescholen en universiteiten, die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek gericht op vernieuwing in de zorgsector.

In de kijker